WE ENGINEERS THINK OUTSIDE THE PIPE

Prelegent

26.11.2018r.
Awarie systemu ciepłowniczego na przykładzie jednego z zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Krakowie.
Awarie systemu ciepłowniczego na przykładzie jednego z zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Krakowie.
- by Michał Kołdras-Ptak


WeEngineers, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na kolejny bezpłatny meetup p.t. "Awarie systemu ciepłowniczego na przykładzie jednego z zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Krakowie."
Adres: Hevre, sala -1 ul. Meiselsa 18
Kiedy: 26.11.2018r. g. 18:00-21:15

Na spotkaniu wystąpi mgr inż. Michał Kołdras-Ptak, mistrz eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.
W prezentacji scharakteryzowane zostaną poszczególne elementy sieci ciepłowniczej, rodzaje i występowania awarii, sposoby zabezpieczenia się przed wystąpieniem awarii na sieci ciepłowniczej, oraz jej elementach.
Zostanie przedstawione rozwiązanie systemowe jakie stosowane jest w przedsiębiorstwie, w celu zminimalizowania skutków i czasu trwania awarii.
Michał wyjaśni, czy warunki atmosferyczne mają wpływ na wystąpienie awarii, oraz czy usuwanie awarii może skutkować wystąpieniem kolejnej awarii.
Sieć cieplna eksploatowana przez zakład obejmuje 253 km w tym prawie 52 % jest już siecią preizolowaną. Składa się z wielu elementów współgrających ze sobą, których prawidłowe funkcjonowanie ma wpływ na ciągłość dostawy czynnika grzewczego do odbiorcy.
Sieć cieplna dzieli się na tradycyjną- kanałową, napowietrzną oraz preizolowaną, układaną bezpośrednio w ziemi. Każdy z tych typów sieci wymaga innych sposobów konserwacji i również wykrycie i usunięcie awarii jest odmienne dla każdego z tych typów.


!!!Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa na adres mailowy hello@weengineers.pl ‼!


Wydarzenie jest bezpłatne, utrzymane w luźnej, przyjacielskiej atmosferze. Dlatego też, przed prelekcją serdecznie zapraszamy do baru na piwo, wino, kawę, herbatę i coś słodkiego.


Spotkania WeEngineers mają charakter nieformalny, ale zawsze merytoryczny. Nieustannie inspirujemy się do działania i rozwijamy, chcemy wspólnie budować społeczność sprzyjającą rozwojowi branży. Stawiamy zarówno na merytorykę, jak również na budowanie relacji i przyjaźni w naszym środowisku, dlatego też po prelekcji zachęcamy do wzięcia udziału w części networkingowej.

AGENDA:
18:00-18:15 - otwarcie spotkania
18:15-19:15 - prelekcja mgr inż. Michała Kołdrasa-Ptaka
19:15-19:45 - open mic
19:45-21:00 - networking